התיאוריה האדלריאנית - מנוף להעצמה רגשית לצורך שינוי הרגלים והטמעת אורח חיים בריא

במטרה להבין את נפש האדם אדלר זיהה את האדם בראש ובראשונה כייצור חברתי. (הוא גם יצור ביולוגי, אך הפיכה העדפת המוטיבציה החברתית לשנייה, עלולה להעיד על פתולוגיה). לכל מה שאנחנו חושבים מרגישים ועושים ישנה מטרה, ומטרת העל של כל אדם היא תחושת השייכות. לכן לא נתמקד בשאלה למה אדם פועל בדרך מסוימת, אלה מה הסיבה שהוא עושה זאת.

התנהגות מטרתית ניזונה מסובייקטיביות, ותוצאתה בחירה. לכן הבסיס לחוויה האישית היא התודעה ולא המציאות. הפרשנות שלנו את המציאות יוצרת את מציאות חיינו, ה'סרט' בו אנו חיים. המפתח להגשמה הוא מידת האחריות שאדם מסכים לקבל על עצמו כדי ליצור את המציאות של חייו.

את הגישה החיובית והאופטימית של אדלר נוכל ליישם באמצעות כלים: לגיטימציה לפירוש של כל אחד מאתנו למציאות (סובייקטיביות), לרגשות שלנו (הרגשות שלנו אוניברסליים), נבין מה הסיבה לבחירות שאנו עושים (מטרתיות), ונשאל עצמנו איך הם פעלו עד היום לטובתי? מה אני רוצה לשמר? מה אני רוצה לשפר (בחירה)? נרחיב את האופציות לפירוש ואפשרויות תגובה, נחליף ביקורתיות במשוב (האם יש בקורת בונה?), נלמד איך להקשיב (לגוף שלנו), נעמוד על חשיבותו של עידוד, נבדיל בין מיקוד שליטה חיצוני ופנימי…

כל אלו יסודות לדרך חיים מצמיחה ומקדמת, שמאפשרת אורח חיים בריא.