הכירו את

השיטה שלי

כ . ת . ר

מתוך צורך נכתבה השיטה

אנו עדים לחוסר מיצוי פוטנציאל הירידה במשקל, חזרה לדפוסים לקויים, חוסר שמירה על הישגי הניתוח, עליה חזרה במשקל אצל מנותחים בריאטרים והישנות ניתוחים.מכאן עולה צורך בגישה חדשה שתטה את הסטטיסטיקה  באופן שניתוחים בריאטרים יהיו פתרון מוחלט לרוב המנותחים.בגישה הקיימת המשקל הוא אחד המטרות העיקריות, ואורח חיים בריא הוא, כביכול, תוצאה של תהליך הירידה במשקל. בגישה שאני מביאה אורח חיים בריא הוא המטרה, משקל תקין הוא תוצאה. כשאנחנו משנים את המטרה אנחנו משנים את אופן החשיבה:

בגישה שרואה את המשקל כמטרה יש התנהגות השוואתית/תחרותית: כמה ירדתי בפרק זמן לעומת אחרים? מה כמות המזון שאני מסוגל לאכול לעומת אחרים…? 

התנהגות השוואתית משמרת תחושת ערך נמוכה. האם אפשר לצמוח מתחושה כזו?!

בגישה שרואה את אורח החיים הבריא כמטרה יש התנהגות הישגית: הצלחתי היום לאכול מה שנכון לי ולהתגבר על פיתויים, היום לא שתיתי מספיק, אנסה יותר מחר…התנהגות הישגית מטפחת תחושת ערך, מקדמת ומצמיחה. תכנית הליווי נותנת מענה מקיף באותם שלושת האספקטים הניתנים גם היום, אך מדייקת אותם עבור המנותחים הבריאטרים,  רואה את האדם כהוליסט, ולכן מאפשרת הפריה בין שלושת אבני היסוד.  השיטה עלתה מהצרכים להם אני נזקקתי בתהליך האישי שלי, והבנת הצרכים שעולים ממתמודדים עם עודף משקל חולני.

בגישה/ שיטה/ תיאוריה החדשה נרתם האימון הפיזי כמחולל ומניע תהליך חיובי משמעותי לטובת מועמדים לניתוח/ מנותחים בריאטרים. למרות השפעה קטנה יחסית של הפעילות הגופנית על ירידה ושמירת המשקל, השיטה מכירה את השפעתו על שתי אבני היסוד הנוספות, ולכן ניתן לו משקל שווה ערך לתהליך הרגשי והרגלי האכילה.

במישור התזונתי: נוכל לעשות אדפטציה להרגלים מעולם הכושר, ולהטמיע  שיגרת אכילה בריאה ומודעת.

במישור הרגשי: באמצעות כיבוש יעדים, מותאמים לשלב בו הלקוח נמצא, נבנה תחושת מסוגלות ונעצים ערך עצמי חיובי. 

נתרם מההשפעות ההורמונאליות של העיסוק בפעילות גופנית על הלך הרוח, מהשפעתו על איכות השינה ועוד…

כושר

מותאם אישית 

כדי ליצור שיטה, שבה אבן יסוד שוות ערך הוא אימון גופני, באופן שתגשים את היעדים והציפיות מניתוחים בריאטריים, בדקתי את השפעת העיסוק בכושר גופני על שני אספקטים: הפן הרגשי, הפן התזונתי. הנחת המוצא היא שהאדם הוא ישות הוליסטית, לכן שלושת המרכיבים בה (כושר, הרגלי אכילה והעצמה אישית) מזינים האחד את השני לכדי הנעת תהליך.

 

כושר

תזונה

תזונה

בדגש על הרגלי אכילה 

אכילה כחלק מאורח חיים בריא או: כשאני יודע מה ולא יודע איך. נכון, דיברנו עד עכשיו על שינוי אורח חיים, אבל לא נשכח 'לשם מה התכנסנו'. ללא ההתמודדות עם אכילה לא היינו כאן. את שינוי אורחות החיים נרצה ליישם גם בהרגלי אכילה. לשינוי הרגלי אכילה שני מישורים: שינוי רגשי + ידע. בליווי נציף וניגע באופן בו עלינו להזין את גופנו – פיזית ורגשית. לאורך כל חיינו צברנו המון ידע בכל מה שקשור למזון: מה לאכול, מתי לאכול כמה לאכול ואפילו איך, אבל באופן עובדתי המשכנו לעלות במשקל. כשנתמקד באוכל נדבר על ההרגלים מנקודת המבט הייחודית למנותחים בריאטרים.

רגש

העצמה 

התיאוריה האדלרינית – מנוף להעצמה רגשית לצורך שינוי הרגלים והטמעת אורח חיים בריא. במטרה להבין את נפש האדם אדלר זיהה את האדם בראש ובראשונה כייצור חברתי. לכל מה שאנחנו חושבים מרגישים ועושים ישנה מטרה, ומטרת העל של כל אדם היא תחושת השייכות. לכן לא נתמקד בשאלה למה אדם פועל בדרך מסוימת, אלה מה הסיבה שהוא עושה זאת.

רגש